Image

Ciljevi kao motivacija, štednja, fondovi za crne dane

Image

Ciljevi kao motivacija, štednja, fondovi za crne dane

Ciljevi služe kao motivacija

Ne znate li točno što želite tada će vam teško biti išta ostvariti. Ciljevi su ti koji nas drže u pravom smjeru. Motivaciju možemo pronaći u bilo čemu, to može biti ostvarenje sna, poput pokretanja vlastitog biznisa, pronalazak novoga posla, učenje, pa i nešto poput putovanja, kupnje i slično. Ono što si priželjkujemo je cilj, a cilj će nas motivirati da do toga i dođemo.

Imate li jasan cilj tada možete napraviti plan da do tog cilja dođete što brže. Napravite plan potrošnje, štednje, vraćanja dugova, plaćanja nekog tečaja ili bilo čega što želite ostvariti. Na taj način moći ćete kontrolirati svoje financije te imati uvid u pravo stanje stvari. I sa malim prihodima također možete napraviti puno, nemojte dopustiti da vas to obeshrabri. Naravno da ćete morati napraviti neke promjene, negdje se žrtvovati, izbaciti neke stvari poput svakodnevnih kava u kafiću i slično, ali upravo na taj način ćete uspjeti. Pazite na svoj novac upravo zato jer je to vaš novac, ali i zato jer ćete sa svojim novcem uspjeti.

Fond za crne dane

Osim što trebate štedjeti za neke svoje ciljeve, tako treba štedjeti i za crne dane. To su oni dani kada imamo neočekivane troškove poput kvara na autu, popravaka u kućanstvu, hitnih slučajeva. Za takve situacije uvijek je dobro imati dodatnu ušteđevinu kako ne bismo morali dirati plaću od tog mjeseca u kojem se nalazimo, te kako ne bismo upadali u nove dugove i kredite. Postoji način na koji možete uštedjeti za razne situacije, a jednostavnije od toga ne može biti. Nađite koverte, veće ili manje, te na njih s vanjske strane napišite za što štedite. Tako npr. na kovertu za putovanje napišite Putovanje itd. Svaki dan, tjedan, mjesec ili kako sami odredite u svaku kovertu stavite nešto novaca. Možete odrediti koliko želite ili stavljate koliko možete. Tako ćete imati i kovertu za crne dane gdje ćete također stavljati određenu svotu novca.

Kako nam neočekivani troškovi i oni hitni slučajevi mogu znatno oštetiti kućni budžet, vrlo je bitno da se pobrinemo da imamo u pričuvi barem jedan dio novca za pokrivanje takvih slučajeva. Kada mislimo unaprijed tada je sve lakše i bolje izvedivo. 

Štednja

Uvijek se potiće na štednju, ali postoje za to i dobri razlozi. Roditelji bi djecu već od pete godine života trebali početi učiti o štednji. Obično to krene s kasicom prasicom, te se dijete tako nauči štedjeti za neku igračku ili nešto drugo posebno. Štednja odraslih ne razlikuje se toliko puno od dječje štednje za igračku. Naravno, radi se tu o većoj svoti novca, ali se radi i o disciplini i jasnom cilju štednje.

Kada bismo štedjeli za sve što želimo kupiti tada ne bismo imali kreditne kartice, ali ipak, ponekad je to jako teško, a sve ovisi o tome za što se štedi. Ona štednja koja nam pomogne barem kod jednog dijela iznosa nečega također je dobra štednja. Kupujete li auto i uštedili ste dio novca, a dio novca ste uzeli na kredit u banci tada je to opet bolji potez nego da ste uzeli cijeli kredit za auto. Vjerojatno je i manji rok otplate, manji anuitet tako da ste svakako puno bolje prošli na taj način.